งานประชุมในปี 2565
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
25 ก.ย. 2565(Hybrid) งานวันเภสัชกรโลกและสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565 (Challenges and Opportunities for pharmacy in Pandemic/Endemic era) --
ปิดลงทะเบียน
22 ต.ค. - 12 พ.ย. 2565(Online) “เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 1 Anti-aging for Pharmacy - Module 1: Anti-aging & Wellness Counselling”6,0006,000
ปิดลงทะเบียน
05 พ.ย. 2565(Online) "Pharmacist Series 3: Deep Dive into Drug Quality" 5 Nov 2022--
ปิดลงทะเบียน
06 พ.ย. 2565(Online) "Pharmacy Practice Update" 6 Nov 2022--
ปิดลงทะเบียน
13 พ.ย. 2565(Online) "การรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น superficial bacterial infections และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม" 13 Nov 2022--
ปิดลงทะเบียน
20 พ.ย. 2565(Online) "Synergistic Cares of Neuropathy" - 20 Nov 2022--
ปิดลงทะเบียน
27 พ.ย. 2565(Online) "สิว ผิวมัน ผมร่วง ขนดก ไข่ไม่ตก ในผู้หญิง สัญญาญเสี่ยง.. PCOS !!" 27 Nov 2022--
ปิดลงทะเบียน
27 พ.ย. 2565(Online) "Choosing the Symptomatic Treatment for Sore Throat Patients" 27 Nov 2022--
ปิดลงทะเบียน
17 ธ.ค. 2565(Online) "Better Food & Beyond Drug For Better Life" 17 Dec 2022--ลงทะเบียน
18 ธ.ค. 2565(Online) "Winter preparation for drug store" 18 Dec 2022--ลงทะเบียน