งานประชุมในปี 2566
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
14 ม.ค. - 04 ก.พ. 2566(Online) "เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 2 Anti-aging for Pharmacy - Module 2: : Anti-aging Medicine & Health Prediction" วันที่ 14 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 25666,0006,000ลงทะเบียน