งานประชุมในปี 2566
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
22 เม.ย. 2566(Hybrid) การประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2566 "ปรับตัวอย่างไรไม่ให้ตกเทรนด์ ระบบบริการสาธารณสุขใหม่" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25657001,000
ปิดลงทะเบียน
13 พ.ค. 2566(Online) “ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวไม่พังด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี” 13 May 2023--
ปิดลงทะเบียน
14 พ.ค. 2566(Online) “Pharmacy Forum 2023: Innovative Holistic Care” 14 May 2023--
ปิดลงทะเบียน
25 พ.ค. 2566(Online) “เรียนรู้วิธีจัดการกับอาการเจ็บคอในมุมมองของร้านขายยา” 25 May 2023--
ปิดลงทะเบียน
28 พ.ค. 2566(Online) “ข้อควรรู้ในการใช้ Itopride ในการรักษากระเพาะอาหารแปรปรวน Functional Dyspepsia” 28 May 2023--
ปิดลงทะเบียน
10 มิ.ย. 2566(Online) “แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ สำหรับเภสัชกรชุมชน” 10 Jun 2023--ลงทะเบียน
18 มิ.ย. 2566(Online) “How To Manage Neck &Shoulder Pain Effectively In Drugstore” 18 Jun 2023--ลงทะเบียน