งานประชุมในปี 2567
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกเภสัชกรที่ไม่เป็นสมาชิก และบุคคลทั่วไป
20 เม.ย. 2567(Hybrid) การประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2567 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 : กำหนดทางออกและอนาคตวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อเส้นทางในห้าปีข้างหน้า--
ปิดลงทะเบียน
11 พ.ค. 2567(Online) “Naproxen: Fast Act & Safe more for Migraine" 11 May 2024 10.00-11.00 น.--
ปิดลงทะเบียน
12 พ.ค. 2567(Online) “Embracing the Current Medical Trends for GERD Treatment" 12 Mar 2024 11.00-12.00 น.--
ปิดลงทะเบียน
12 พ.ค. 2567(Online) “Real-world management of scarring using topical silicone gel" 12 May 2024 14.30-15.30 น.--
ปิดลงทะเบียน
19 พ.ค. 2567(Online) “Pharmacy Forum 2024: New update in pharmaceutical care for community pharmacist" 19 May 2024 09.30-12.00 น.--
ปิดลงทะเบียน
25 พ.ค. 2567(Online) “Clinical applications of Thiamidol" 25 May 2024 --ลงทะเบียน
02 มิ.ย. 2567(Online) “Wound Care for your care: การป้องกันแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง” 2 June 2024--ลงทะเบียน
06 มิ.ย. 2567(Online) “วิธีการคุมน้ำตาลแนวใหม่ ด้วยอาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน” 6 June 2024--
ปิดลงทะเบียน
15 มิ.ย. 2567(Online) "แนวทางการรักษาอาการท้องผูกที่ดื้อต่อการรักษา" 15 June 2024--ลงทะเบียน
15 มิ.ย. 2567(Online) "หลักการเลือกใช้ยาต้านอุจจาระร่วง สิ่งที่เภสัชกรร้านขายต้องรู้ก่อนเลือกใช้" 15 June 2024--ลงทะเบียน
16 มิ.ย. 2567(Online) "Chosing the right sypmtom releif for sore Throat" 16 June 2024--ลงทะเบียน
18 มิ.ย. 2567(Online) "Skin Adjunctive Therapy" 18 June 2024--
ปิดลงทะเบียน
28 ต.ค. - 03 พ.ย. 2567FAPA 2024 - กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้--ลงทะเบียน