เกี่ยวกับ

“Pharmacy Management of Allergic Disease during COVID-19 Pandemic”

23 มิถุนายน 2564 

 

14.00-15.00 น. การบรรยายเรื่อง Pharmacy Management of Allergic Disease during COVID-19 Pandemic

ผศ.ดร.นพ.สิระ นันทพิศาล

 

ลงทะเบียน

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.