เกี่ยวกับ

Sore throat management and Disruption is the New Normal

29 สิงหาคม 2564 เวลา 11:00 - 12:00 น.

    

กำหนดการประชุม

11:00 - 12:00 น.      การบรรยาย "Sore throat management and Disruption is the New Normal"

        โดย นพ. สุทธิพล อริยะสถิตย์มั่น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

12:00 น. เป็นต้นไป      แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.