เกี่ยวกับ

PMS and Dysmenorrhea management

18 กันยายน 2564 เวลา 10:00 - 11:30 น.

    

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:30 น.      การบรรยาย PMS and Dysmenorrhea management

โดย รศ. นพ กระเษียร ปัญญาคำเสิศ

11:30 น. เป็นต้นไป      แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียน

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.