เกี่ยวกับ

รู้ให้ทัน ไม่ตกเป็นเป้าของเชื้อโรค ด้วยแอลกอฮอล์เจล

16 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 - 15:00 น.

 

13:45 - 14:00 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

14:00 - 15:00 น. การบรรยายหัวข้อ รู้ให้ทัน ไม่ตกเป็นเป้าของเชื้อโรค ด้วยแอลกอฮอล์เจล

โดย .ภก.ตรัย ธารพานิช

15:00 น. เป็นต้นไป


ลงทะเบียน

หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.