เกี่ยวกับ

 "Ignite Quality to Safety Matter"

13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15:10 น.

 

12:45 -13.00    ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ/พิธีเปิด 

13.00 -13.50    Oral Anticoagulants Use:  Pharmacological and Practice Consideration

บรรยายโดย รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ 

13.50 – 14.40   Myths and Facts in Drug Selection: Quality Control Context

บรรยายโดย ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ และ
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ 

14.40 – 15.10 Pharmacovigilance: Safety Factor in Procurement Practice for Pharmaceutical Care

บรรยายโดย ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์                
 

15:10 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน


 

ลงทะเบียน


ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.