เกี่ยวกับ

หัวข้อการประชุม :  Update Status on Cannabis Legalization

ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 08:40 - 12.00 น.

ประชุมในรูปแบบ Hybrid (Online และที่เภสัชกรรมสมาคมฯ (รับจำนวนจำกัด))

สมาชิก ภสท. ลงทะเบียน "ฟรี"
ไม่ใช่สมาชิก และ บุคคลทั่วไป ท่านละ 500 บาท

CPE 2 หน่วยกิต

 

 :: เอกสารดาวน์โหลด ::

1. รายละเอียดงานประชุม

2. กำหนดการประชุม

 

**สำหรับสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมฯ และผู้ใช้คูปองลงทะเบียน**

1. หลังการลงทะเบียนท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการชำระเงิน ยอดเงิน 0 บาท (ซึ่งเป็นอีเมลอัตโนมัติจากระบบ)

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลฯแล้ว ท่านจะได้รับ "อีเมลตอบรับการลงทะเบียนฯ" ภายใน 24 ชม. 

ค่าลงทะเบียน

01 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2565 สมาชิก ภสท. ไม่คิดค่าลงทะเบียน
เภสัชกร และบุคคลทั่วไป 500
สำหรับผู้ใช้คูปองลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 013-1-13497-3
ชื่อบัญชี : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.