เกี่ยวกับ

“Most common vaginal discharge in pharmacy community ”

โรคทางนารีเวชที่มากับอาการตกขาว ที่พบบ่อยในร้านยา

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 - 16:00 น.  (ปรับเวลาบรรยาย)

 

กำหนดการประชุม

14.00-15.00 น. บรรยาย Vulvovaginal Yeast Infection (VYI) with Clotrimazole vaginal Tablet

โดย ผศ.พญ. ชนัญญา ตันติธรรม

15.00-16.00 น. บรรยาย Bacteria vaginosis (BV) with Lactic acid contained formulation

โดย อ.พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส

 

16:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.