เกี่ยวกับ

เรื่องที่เภสัชกรร้านยาควรรู้และการให้คำแนะนำ

ในการเสริมภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย “ลองโควิด (Long COVID)”

วันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 - 14:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

13.00-14.00 น. บรรยาย เรื่องที่เภสัชร้านยาควรรู้และการให้คำแนะนำในการเสริมภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย “ลองโควิด (Long COVID)”

โดย ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

14:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.