เกี่ยวกับ

“Improving clinical patients’ outcome by Standard Biologic Selection”

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15:00 - 16:30 น. 

 

กำหนดการประชุม

15.00-15.15 น. บรรยาย Introduction : Why is  biologic selection matter for patients’ Outcome 

โดย รศ.ดร.ภก.สุภัสร์ สุบงกช สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.15-15.55 น. บรรยาย What is the most important element for biolologic selection consideration to ensure patients’ outcome?  

-Physician perspective

-Pharmacist perspective

โดย พ.อ.ผศ(พิเศษ)นพ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข  อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

และ ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

15.55-16.15 น. บรรยาย How should we integrate Value Based Health Care  concept in product selection process?

โดย รศ. ดร. นพ. บวรศม ลีระพันธ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

16.15-16.30 น. Panel Discussion: Standard Biological Selection

 โดย วิทยากรทุกท่าน

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.