เกี่ยวกับ

Choosing the Symptomatic Treatment for Omicron COVID-19 patients

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

11:00-12:00 น. บรรยาย Choosing the Symptomatic Treatment for Omicron COVID-19 patients

โดย อ.นพ. ธนกฤต หว่านณรงค์ อาจารย์แพทย์ประจําภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.