เกี่ยวกับ

“Nephrotoxicity is real or not : Is topical Nsaids a safer option for elderly with pain ?”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00 - 13:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

12:00-13:00 น. บรรยาย "Nephrotoxicity is real or not : Is topical Nsaids a safer option for elderly with pain?"

โดย นพ.ธวัช ประสาทฤทธา แพทย์หัวหน้าศูนย์กระดูกและข้อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

13:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.