เกี่ยวกับ

"The Pharmacist's Role in the Management of MCI/dementia" 

บทบาทของเภสัชกรในการจัดการ อาการหลงลืม (MCI)/ภาวะสมองเสื่อม (dementia)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 - 11:30 น. 

 

กำหนดการประชุม

10:00-11:30 น. บรรยาย "The Pharmacist's Role in the Management of MCI/dementia"

บทบาทของเภสัชกรในการจัดการ อาการหลงลืม (MCI)/ภาวะสมองเสื่อม (dementia)

โดย รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และ ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด

 

11:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.