เกี่ยวกับ

“การรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
(GMP clearance for overseas pharmaceutical manufacturers)”

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09:30 - 11:30 น. 

 

กำหนดการประชุม

09:30-11:30 น. บรรยาย “การรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (GMP clearance for overseas pharmaceutical manufacturers)”

โดย เภสัชกร ดร.สุชาติ จองประเสริฐ 

 

11:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน 

 

**สำหรับเภสัชกร อย่าลืมกรอก "เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ"

ลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.