เกี่ยวกับ

“Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health:
What We Need to Know ?”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

13:00 - 14:00 น. “Long COVID” Incidence, Real Cases Experience, and Immune-mediated Pathology

โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14:00 - 14:40 น. บรรยาย "Impact of Long COVID on NCDs and Metal Health Pathology

โดย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14:40 - 15:20 น. บรรยาย "How Long COVID impact on Health System and NCDs & Metal Health Care"

โดย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช  หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15:20 - 16:00 น. บรรยาย "Panel Discussion: Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health"

โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช  หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.