เกี่ยวกับ

"Making Right Choices of Allergies during COVID pandemic and Superficial Fungal infection in Primary Care"

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 - 16:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น. "Rhinitis Allergies during the COVID-19 pandemic"

โดย พญ.ลลิตา พระธานี  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน หู คอ จมูก โรงพยาบาลธนบุรี

15:00 - 16:00 น. บรรยาย "Topical Treatment for Superficial Fungal Infection during raining season"

โดย รศ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

16:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.