เกี่ยวกับ

"Effective Management of Headaches"

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

11:00 - 12:00 น. "Effective Management of Headaches"

โดย พญ. สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล อาจารย์หน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 

12:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.