เกี่ยวกับ

"รักษากรดไหลย้อนอย่างไรให้ได้ผล"

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

11:00 - 12:00 น. "รักษากรดไหลย้อนอย่างไรให้ได้ผล"

โดย พ.ท.นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

12:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.