เกี่ยวกับ

"Recent Update on the Treatment of Constipation"

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 14:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

13:00 - 14:00 น. "Recent Update on the Treatment of Constipation"

โดย พ.ท. นพ.ธรณัส กระต่ายทอง แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ
และแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

14:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.