เกี่ยวกับ

"การดูแลผู้ป่วยท้องผูกอย่างไร ให้ได้ผลดีและปลอดภัย"

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น. 

 

กำหนดการประชุม

11:00 - 12:00 น. "การดูแลผู้ป่วยท้องผูกอย่างไร ให้ได้ผลดีและปลอดภัย"

โดย อาจารย์นายแพทย์ อัครวิทย์ พูลสมบัติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

12:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.