เกี่ยวกับ

The Derma Day (DD) – วันดีดี

วันที่ 10 กันยายน 2565 

 

กำหนดการประชุม

08:30 - 08:45 น.  ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และ Opening remark

08:45 - 09:30 น. บรรยาย การปรับตัวของร้านยาในยุคดิจิตอลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ (Digital disruption in pharmacy and how to survival)

โดย ภญ.ชญาภา กาญจนพิบูลย์ ผู้บริหาร บริษัท สยามฟาร์เทค จำกัด

09:30 - 10:30 น. บรรยาย 10 ประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกยาต้านจุลชีพในร้านยา

โดย ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10:30- 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง Coffee break

10:45 - 12:30 น. อภิปราย การรักษาสิวและฝ้าในสุภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ (Adult female acne & Melasma Management)

โดย พญ.วรายุวดี อมรภิญโญ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง รพ.ขอนแก่น, เจ้าของเพจ HELLO SKIN BY หมอผิวหนัง

และ ภญ.สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ภสัชกร

12:30 เป็นต้นไป  แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.