เกี่ยวกับ

“Denture care advices in community pharmacists”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 12:00 - 13:00 น.

 

กำหนดการประชุม

12:00 - 13:00 น. บรรยาย “Denture care advices in community pharmacists”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิตา ถาวรนันท์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.