เกี่ยวกับ

“Recommended regimens for vaginal infection and restore vaginal pH”

วันที่ 17 กันยายน 2565 10:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:00 น. บรรยาย Recommended regimens for vaginal infection by CDC & THAI Guideline

โดย รศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา    

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช


11:00 - 12:00 น. “Active gel to restore pH Balance for relieve vaginal odor & prevent recurrence bacterial vaginosis”

โดย อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.