เกี่ยวกับ

“Dyspepsia and Constipation Management in Community Pharmacy”

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 14:00 - 15:00 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น. บรรยาย “Dyspepsia and Constipation Management in Community Pharmacy”

โดย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี

15:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.