เกี่ยวกับ

Overcoming Winter Allergy and Pain

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 10:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:20 น. บรรยาย “ดูแลคนไข้ภูมิแพ้อย่างไรดีในช่วงหน้าหนาว

 

-ภูมิแพ้ในหน้าหนาว
-ผื่นแพ้ในหน้าหนาว

โดย รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน 
อาจารย์ประจำภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

11:20 - 12:00 น.  บรรยาย อาการปวดข้อที่พบบ่อยในหน้าหนาว

โดย รศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.