เกี่ยวกับ

"สิว ผิวมัน ผมร่วง ขนดก ไข่ไม่ตก ในผู้หญิง สัญญาญเสี่ยง.. PCOS !!"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 10:00 - 11:30 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00-10:40 น. บรรยาย ชวนรู้จัก “ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) และกลุ่มอาการฮอร์โมนเพศชายสูง”

โดย พันตรีนายแพทย์ จักรพันธ์ ศุภเดช รพ.นอร์ทอีสเทิร์นวัฒนา อุดรธานี
และอาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า

10:40-11:10 น. บรรยาย บทบาทของเภสัชกรร้านยากับการรับมือ “กลุ่มอาการฮอร์โมนเพศชายสูงจากภาวะ PCOS”

โดย ภญ.สิรินุช พละภิญโญ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11:10 - 11:30 น. บรรยาย Panel discussion: การรับมือ “กลุ่มอาการฮอร์โมนเพศชายสูงจากภาวะ PCOS”

โดย พันตรีนายแพทย์ จักรพันธ์ ศุภเดช และ ภญ.สิรินุช พละภิญโญ

11:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.