เกี่ยวกับ

"Concenpt of Therapeutic Equivalence & Cyclosporine Used in Organ Transplantation"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 12:00 - 13:30 น.

 

กำหนดการประชุม

12:00-12:45 น. บรรยาย "Concept of Therapeutic Equivalence"

  โดย  Asst.Prof.Bodin Tuesuwan, Chulalongkorn University

 12:45-13:30 น. บรรยาย "Review of Cyclosporine Used in Organ Transplantation: Pharmacokinetic and Clinical Features"

  โดย  Asst.Prof.Daraporn Rungprai, Silpakorn University

13:30 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.