เกี่ยวกับ

"The role of the pharmacist in recommending products for tooth sensitivity"

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00-12:00 น. บรรยาย "The role of the pharmacist in recommending products for tooth sensitivity"

  โดย  รศ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.