เกี่ยวกับ

ข้อควรรู้ในการเลือกยาระบายเลือกอย่างไรไม่ให้ติดยาระบาย

วันที่ 11 มีนาคม 2566 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00-12:00 น. บรรยาย "ข้อควรรู้ในการเลือกยาระบายเลือกอย่างไรไม่ให้ติดยาระบาย"

  โดย  อ.นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ

 

อายุรแพทย์ สาขาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

12:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.