เกี่ยวกับ

“Role of Thai Herbal Medicines for cognitive impairment & common illnesses”

วันที่ 26 มีนาคม 2566 10:00 - 11:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00-11:00 น. บรรยาย "Role of Thai Herbal Medicines for cognitive impairment & common illnesses"

  โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร  (เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
   และ ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)

 

11:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.