เกี่ยวกับ

“เรียนรู้วิธีจัดการกับอาการเจ็บคอในมุมมองของร้านขายยา”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 13:00 - 14:00 น.

 

กำหนดการประชุม

13:00-14:00 น. บรรยาย “เรียนรู้วิธีจัดการกับอาการเจ็บคอในมุมมองของร้านขายยา”

  โดย  พญ. สุชารินทร์ เส้นขาว
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมิติเวช

14:00 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.