เกี่ยวกับ

ข้อควรรู้ในการใช้ Itopride ในการรักษากระเพาะอาหารแปรปรวน Functional Dyspepsia

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 11:30 - 12:30 น.

 

กำหนดการประชุม

11:30-12:30 น. บรรยาย ข้อควรรู้ในการใช้ Itopride ในการรักษากระเพาะอาหารแปรปรวน Functional Dyspepsia

  โดย  อ.นพ.ศรัณย์ สมพรเจริญ
อาจารแพทย์ หน่วยโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

12:30 น.          เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.