เกี่ยวกับ

“How To Manage Neck &Shoulder Pain Effectively In Drugstore”

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 09:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

09:00-10:00 น. บรรยาย "Musculoskeletal PAIN: สิ่งที่เภสัชควรรู้เพื่อดูแล"

  โดย  ผศ. นพ. วิศาล คันธารัตนกุล
หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
ที่ปรึกษาวิชาการงานเวชศาสคร์ฟื้นฟู กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช

 

10:00-11:00 น. บรรยาย "เลือกใช้ยาทาลดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ อย่างไรให้ได้ผล ?"

  โดย  ผศ. ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

11:00 - 12:00 น. บรรยาย ป้องกันปัญหาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ “ด้วยกายภาพบำบัด”

โด ผศ. ดร. กภ.ภครตี ชัยวัฒน์
อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

12:00 น.          แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.