เกี่ยวกับ

“Topical NSAIDs the Alternative methods of pain management for older adult population

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 14:00 - 15:00 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น. บรรยาย Topical NSAIDs the Alternative methods of pain management for older adult population

                       โดย พญ. ณัฐณิชา เลี้ยงสุขสันต์

                       อายุรแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

15:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.