เกี่ยวกับ

การใช้ยาฆ่าเชื้อราสำหรับโรค Seborrheic dermatitis”

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 13:00 - 14:00 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น. บรรยาย การใช้ยาฆ่าเชื้อราสำหรับโรค Seborrheic dermatitis

                       โดย อ.พญ. สินี เวศย์ชวลิต หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15:00 น. เป็นต้นไป   แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.