เกี่ยวกับ

“What to Know About Multivitamins and Minerals supplement for Seniors”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 - 14:30 น.

 

กำหนดการประชุม

13:30 - 14:30 น. บรรยาย What to Know About Multivitamins and Minerals supplement for Seniors”

โดย แพทย์หญิง นัชชา เรืองเกียรติกุล

14:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.