เกี่ยวกับ

On-site ONLY

Nutrition as the Foundation of Population Health

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:30 - 11:50 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 

กำหนดการประชุม

09:00 – 09:30 

  ลงทะเบียน

 

09:30 – 09:35 

 กล่าวเปิดงาน

 

09:35 – 10:10                   

 Healthy Ageing in Thailand

  ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ 

 

10:10 – 10:30

 Osteoporosis & Nutrition

  นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์

10:30 – 10:45

 Coffee Break

 

10:45 – 11:05

 Diabetes & Nutrition

  ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร 

11:05 – 11:50

 Panel Discussion: totality nutrition in healthy aging and conditions.

 วิทยากรทุกท่าน

11:50 เป็นต้นไป

 กล่าวปิดงาน  

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.