เกี่ยวกับ

“การดูแลคนไข้โรคตาแห้งในร้านขายยา”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 13:00 - 14:30 น.

 

กำหนดการประชุม

13:00 - 14:30 น. บรรยาย การดูแลคนไข้โรคตาแห้งในร้านขายยา

โดย พญ.สมพร จันทรา

จัษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระจตา โรงพยาบาลราชวิถี

 

14:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.