เกี่ยวกับ

“การดูแลผู้ป่วย ให้ห่างไกลกรดไหลย้อน”

วันที่ 3 กันยายน 2566 10:00 - 11:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:00 น. บรรยาย "การดูแลผู้ป่วย ให้ห่างไกลกรดไหลย้อน"
                        โดย รศ.นพ. ศักรินทร์ จิรพงศธร
                          อาจารย์แพทย์ประจำแผนกโรคทางเดินอาหารและตับ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

11:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.