เกี่ยวกับ

UPDATE TOPICAL SKIN DISEASE AND TREATMENT IN COMMUNITY PHARMACY

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 14:00 - 16:30 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:30 น. บรรยาย "UPDATE TOPICAL SKIN DISEASE AND TREATMENT IN COMMUNITY PHARMACY"

โดย อ.ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

15:30 - 16:30 บรรยาย "UPDATE TOPICAL ACNE-MELASMA DIANOSTIC AND TREATMENT"

โดย นพ.วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

16:30 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

                      

 

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.