เกี่ยวกับ

“Contraceptive Educational Program”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 10:30 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:30 - 11:15   บรรยาย Contraceptive patch : an inventive era of birth and cycle control

โดย ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

11:15 - 12:00   บรรยาย Contraceptive pill-benefits beyond contraception

โดย ดร.ภญ.ภัณฑิรา ปริญญารักษ์ ภาควิชาเภสัชกรรมสังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

12:00 น. เป็นต้นไป  แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน


หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.