เกี่ยวกับ

"New Approach of Common Cold management: One for multi symptoms"

วันที่ 21 มกราคม 2567 09:30 - 10:30 น.

 

กำหนดการประชุม

09:30 - 10:00 น. บรรยาย Common cold treatment: Single VS Multi-symptoms Relief

โดย ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10:00 - 10:30 น. บรรยาย Tips and Trick of Steam Inhalation for Common Cold

โดย รศ.นพ.ปารยะ อาศนเสน สาขาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

10:30 - 10:40 น. ถาม-ตอบ

10:40 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.