เกี่ยวกับ

“Uniqueness and Non-contraceptive Benefits of Biphasic OCs”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 10:00 - 11:15 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:00 น. บรรยาย “Uniqueness and Non-contraceptive Benefits of Biphasic OCs”

โดย รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโท
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และงานวางแผนครอบครัว และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

11:00 - 11:15 น. ถาม-ตอบ
11:15 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียน











หากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.