เกี่ยวกับ

“Pharmacy Practice in Drug Store #2”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 10:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

10:00 - 11:30 น. บรรยาย “แนวทางการดูแลผื่นผิวหนังที่เกิดจากภูมิแพ้”

โดย รศ. พญ. ภาวินี ฤกษ์นิมิตและ รศ.นพ. เทอดพงศ์ เต็มภาคย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11:30 - 12:00 น. บรรยาย "การดูแลการปวดจากการเล่นกีฬาที่พบในร้านยา (Sport Pain)"

โดย นพ.นันทพล ชูเวสศิริพร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ (sport medicine) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.