เกี่ยวกับ

"Functional GI Disorders: GERD and Dyspepsia"

วันที่ 17 มีนาคม 2567 11:00 - 12:00 น.

 

กำหนดการประชุม

11:00 - 12:00 น. บรรยาย "Functional GI Disorders: GERD and Dyspepsia"

โดย ผศ.นพ.อภิชาติ แก้วเดช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.