เกี่ยวกับ

“Selection of antihistamine in special population: pregnancy, lactation and elderly”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00 - 15:00 น.

 

กำหนดการประชุม

14:00 - 15:00 น. บรรยาย “Selection of antihistamine in special population: pregnancy, lactation and elderly”

โดย รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15:00 น. เป็นต้นไป แบบทดสอบหลังเรียน

ลงทะเบียนหากไม่ใช่เภสัชกรกรุณาระบุ 000

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.